Sławek Czajkowski
May 21, 2019

Aktualizacja Algorytmu i Wytyczne Google 2018

Ostatnio miało miejsce przełomowe wydarzenie dla branży SEO, które w mojej ocenie przeszło bez większego echa w naszym kraju. Instrukcje Google dla swoich pracowników oceniających strony internetowe, które wyciekły kilka lat temu, zostały zaktualizowane.

Artykuł jest pierwszą częścią analizy, w ramach której do tej pory ukazały się:

 1. Część pierwsza – Aktualizacja Algorytmu i Wytyczne Google 2018
 2. Część druga – Reputacja, Wyznaczanie Strony Głównej i E-A-T
 3. Część trzecia – Zasada E-A-T, czyli jak Google ocenia Twoją wiarygodność
 4. Część czwarta – Urządzenia mobilne, UX i skala NM

Dlaczego wydarzenie jest przełomowe?

Zbiór procedur opisany w dokumencie informuje pracowników Google, jakimi kryteriami kierować się przy ocenie trafności i jakości wyników wyszukiwania. Na tej podstawie można wyciągnąć wnioski odnoszące się do czynników, które są najbardziej istotne dla rankingu Waszych stron w organicznych wynikach wyszukiwania.

Mimo że pozycjonuję strony internetowe od 12 lat, zaktualizowane “General Google Guidelines” zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Do tego stopnia, że niektóre sekcje czytałem kilka razy, analizując zdanie po zdaniu, przykład po przykładzie. Czas, który spędziłem nad dokumentem to około 100 godzin.

Postanowiłem podzielić się najważniejszymi informacjami w formie artykułów, w których znajdziecie również moje komentarze oraz interpretację poszczególnych wytycznych Google. Pozwoli to Wam lepiej zrozumieć politykę firmy, skuteczniej pozycjonować i pracować dla Waszych klientów.

Najważniejsze źródła

O wycieku informacji było swego czasu głośno – w 2014 roku pojawił się artykuł na Search Engine Land: https://searchengineland.com/googles-quality-rating-guide-leaked-version-five-196619.
Z aktualną treścią Programu Oceny Jakości Wyników Wyszukiwania możecie zapoznać się pod tym adresem – wydaje się, że to tylko 164 strony, ale analizując dodatkowe odnośniki, przykłady i dokumenty zewnętrzne okaże się, że sumarycznie treści jest dużo więcej.

Do sedna

General Guidelines Overview zaczyna się od informacji mówiącej o dwóch zmiennych, które będą przewijać się przez cały dokument:

 • PQ – Page Quality – Zmienna mówi o jakości podstrony.
 • NM – Needs Met – Informuje w jakim stopniu wynik wyszukiwania/podstrona spełnia oczekiwania użytkowników. Jest nie mniej ważna niż PQ i odnosi się również do kontekstu zapytania. Więcej informacji na temat NM znajdziecie w kolejnych artykułach.
wiarygodne-strony-internetowe

Znajdujemy wymowną grafikę, która przedstawia więcej niż tysiąc słów.

Wskaźnik PQ (Page Quality) został stworzony w celu określenia jak dobra jest konkretna podstrona będąca wynikiem wyszukiwania. Odnosi się do jakości informacji i treści.

Aby lepiej zrozumieć wartość merytoryczną wskaźnika, warto odpowiedzieć sobie na pytania:

 1. Jaki jest cel stworzenia strony?
 2. Jaka jest jakość informacji przedstawionych na stronie?
 3. Czy informacje na stronie mogą być przydatne dla użytkownika?

Cel stworzenia strony a PQ

Google zauważa, że każda strona internetowa została stworzona z jakiegoś powodu, a zrozumienie powodu jest kluczowe dla określenia wartości wskaźnika jakości dla każdej strony internetowej. Wśród celów wyróżniamy:

 • pomoc użytkownikom,
 • powody komercyjne,
 • cele typowo zarobkowe bez intencji pomocy użytkownikom,
 • zaszkodzenie użytkownikom.

Niektóre mogą zostać stworzone z kilku powodów jednocześnie.

Wartościowe strony internetowe mogą liczyć na wyższy współczynnik PQ, a te mniej przydatne lub wręcz szkodzące użytkownikom – na najniższy.

Cel i typ strony nie determinuje oceny PQ

Do pozytywnej oceny wystarczający jest sam fakt, że witryna jest pomocna dla użytkowników, natomiast powody dla których witryny są przydatne nie wpływają na ocenę. Przywołany jest przykład encyklopedii oraz strony humorystycznej. Google sugeruje, że jeżeli obydwie strony są przydatne – wynik jakości nie jest zależny od rodzaju i tematyki witryny.

Nie ma zatem reguły mówiącej, że jeżeli strona służy bardziej wyrafinowanym czy wyższym celom będzie bardziej wartościowa w oczach algorytmu czy pracowników.

Przykłady wartościowych stron, które według wytycznych Google są najpowszechniejsze:

 • witryny przekazujące lub rozpowszechniające informacje w różnych formach (tekst, video, zdjęcia, itd.),
 • witryny przedstawiające światopogląd/punkt widzenia,
 • witryny stworzone w celach rozrywkowych,
 • witryny mające na celu sprzedaż produktów i usług,
 • witryny pozwalające na wymianę informacji oraz plików.

Czytamy również, że powód powstania niektórych witryn nie jest oczywisty, ale mimo wszystko mogą być wartościowe.

Strony YMYL (Twoje Pieniądze lub Twoje Życie)

Pojawia się nowe pojęcie, czyli YMYL, które będzie się przewijać praktycznie przez cały dokument z wytycznymi Google.

Co to jest YMYL?

Jest to oddzielna kategoria witryn, dla której ocena jakości będzie opierać się o nieco inne wytyczne i inną skalę.

Do grupy YMYL będą należeć witryny internetowe mogące potencjalnie wpłynąć na nasze zdrowie, poczucie szczęścia, bezpieczeństwo lub stabilność finansową. W tą kategorię wpisuje się mnóstwo typów witryn, które:

 1. Pozwalają dokonać płatności, przelewać pieniądze, opłacać rachunki.
 2. Zawierają porady finansowe, inwestycyjne, podatkowe.
 3. Zawierają porady zdrowotne, dotyczące leków, chorób, odżywiania.
 4. Dostarczają treści będące poradami prawnych z różnych obszarów.
 5. Są artykułami zawierającymi informacje na temat programów rządowych, polityki, itd.
 6. Zawierają inne wrażliwe informacje, na przykład z obszaru adopcji czy podobnych.

Strony należące do YMYL są szczególnie ważne, dlatego standardy i wymagania, które ich dotyczą są wyższe.

Można przyjąć, że praktyki, które “przechodzą” w innych obszarach, nie zawsze będą akceptowalne dla stron YMYL, dlatego wszelkie elementy optymalizacyjne, które wdrażamy dla tego typu witryn, należy weryfikować dokładniej. Również poprzez porównanie do witryn konkurencyjnych z podobnego obszaru, w czym na pewno może pomóc surferseo.com.

Rodzaje i identyfikacja treści głównej – Main Content

Google wprowadza kolejne pojęcia, które odpowiadają za poszczególne sekcje strony. Wśród nich:
MC – Main Content – Treść główna, która jest szczególnie istotna przy ocenie jakości.

Co to jest treść główna – Main Content?

Treść główna to część strony, która decyduje o wartości i użyteczności danej podstrony.

main-content

Warto zaznaczyć, że odseparowanie treści głównej jest dość problematyczne, ponieważ nie da się zdefiniować jednego wzorca, który decydowałby gdzie MC się zaczyna, a gdzie kończy.

Możliwe jest natomiast odseparowanie treści standardowej od treści będącej odnośnikiem do innych podstron (menu, tagi, stopka) co w wielu przypadkach może wystarczyć do wyznaczenia Main Contentu. Narzędzie Surfer może pomóc w analizie treści głównej poprzez użycie funkcji “Outside links”. Surfer jest jedynym znanym mi narzędziem na świecie posiadającym opcję analizy odseparowanego MC.

tres-ci-z-linkami

Pojawia się ciekawostka, Google wskazuje, że content schowany za zakładkami może być odbierany również jako część głównej treści.

Oznacza to, że treść główna (MC) niekoniecznie musi być widoczna od razu. Jeżeli Google będzie w stanie ją wykryć – jest w stanie ją indeksować. Wiele zależy od rodzaju zakładek. Ostatnio realizowaliśmy serię testów, które miały potwierdzić w jakich przypadkach algorytm bierze pod uwagę ukrytą treść: /blog/seo-test-no-1-timeout-onclick-onscroll-content-in-google/.

Treść pomocnicza i uzupełniająca (SC)

supplementary-content

Drugi rodzaj treści (SC – Supplementary Content) powstaje po odseparowaniu części głównej i reklam. Często można łatwo odseparować segment pomocniczy (SC), który zazwyczaj odnosi do innych podstron lub zawiera komentarze. Czasami są to elementy wspólne z innymi podstronami serwisu.

Ads (treść o charakterze reklamowym)

REKLAMY MOGĄ WPŁYWAĆ NA DOBRE DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Faktem jest, że akceptacja reklam na stronach internetowych jest oczywista, ponieważ bez reklam część stron nie mogłoby istnieć. Trzeba też sobie powiedzieć, że niektóre formy reklamy nie przeszkadzają i nie wpływają negatywnie na odbiór contentu.

Zgodnie z interpretacją Google za treść i jakość reklam odpowiedzialny jest właściciel witryny, dlatego rola administratora czy edytora portalu internetowego jest odpowiedzialna. Trzeba przywiązywać uwagę do treści i przekazu reklamowego, który wyświetlają u nas partnerzy czy klienci.

Podsumowanie

Zrozumienie celu stworzenia podstrony jest kluczowe do oceny jakości. Podział treści stron internetowych na główną, pomocniczą i reklamową pomaga nie tylko znaleźć najważniejsze elementy dla użytkownika, ale przede wszystkim odseparować treść główną MC, która jest kluczowa. Jako właściciel strony odpowiadasz nie tylko za treść, ale również reklamy wyświetlane w obrębie witryny.

W kolejnych artykułach opiszę jak wygląda proces oceny podstron, będzie dużo typowego mięsa, przykładów i wskazówek jak wykorzystać wiedzę w procesie pozycjonowania stron.

Share this on:
Join Surfer Club
Free content subscription packed with SEO
and content lessons for professionals